Informatie

Adres Sinterklaashuis

Oorsprongweg 3

1871 HA Schoorl


Intocht Sinterklaas 2016

Zondag 13 november om 13:00.


Openingstijden Sinterklaashuis

16 november t/m 4 december

van 11:00 tot 16:30.

Gesloten op maandagen en op donderdag 17 november.

De entree bedraagt € 3,25.

Let op: de kassa sluit om 16 uur.

Scholen

Informatie scholen:
Voor scholen, kinderdagverblijven etc. is het natuurlijk ook mogelijk om het Sinterklaashuis te bezoeken. In verband met de overweldigende belangstelling de afgelopen jaren verzoeken wij groepen vanaf 12 personen om hun bezoek van te voren aan te kondigen. Wij kunnen dan rekening houden met de bezetting.

Vanaf 10 oktober 2016 kunnen scholen en groepen(vanaf 12 personen) een reserveringsformulier invullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen. Voor verdere informatie: dit kan iedere dag tussen 17.00 en 18.00 uur bij Richard Proost op telefoonnummer 06 – 33857615.

Bij reservering en vooruitbetaling kunnen wij het entreebedrag per persoon laag houden en wel op € 2,50 (de begeleiding, met een maximum van 1 begeleider per 4 personen, is gratis). Bij betaling aan de kassa is de entree € 3,25. Bij eventuele ziekte van één of meerdere kinderen wordt er geen restitutie verleend. De verantwoordelijke leerkracht krijgt een kaartje mee en deze kan overhandigd worden aan de betreffende leerling. Met dit kaartje kan hij/zij op een later tijdstip alsnog het Sinterklaashuis bezoeken.

Aanvraagformulier

Gelieve alle velden in te vullen.

Naam school

Naam contactpersoon

Adres school

Postcode

Plaats

Eerste voorkeursdatum

Telefoonnummer school

Telefoonnummer contactpersoon

Telefoonnummer 's avonds/mobiel/b.g.g.

E-mailadres contactpersoon

Aantal kaarten / Groep

Tweede voorkeursdatum