Scholen

Informatie voor scholen

Voor scholen en groepen is het natuurlijk ook mogelijk om het Sinterklaashuis te bezoeken. In verband met de overweldigende belangstelling de afgelopen jaren verzoeken wij groepen vanaf 12 personen om hun bezoek van te voren aan te kondigen. Wij kunnen dan rekening houden met de bezetting.

Vanaf maandag 10 oktober 2022 kunnen scholen en groepen (vanaf 12 personen) een reserveringsformulier invullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen. Voor verdere informatie: dit kan iedere dag tussen 17.00 en 18.00 uur bij Maarten Lieferink op telefoonnummer:
06 – 54 25 56 90.

Bij reservering en vooruitbetaling kunnen wij het entreebedrag per persoon laag houden en wel op € 3,25 (de begeleiding, met een maximum van 1 begeleider per 4 personen, is gratis). Bij betaling aan de kassa is de entree € 4,00. Bij eventuele ziekte van één of meerdere kinderen wordt er geen restitutie verleend. De verantwoordelijke leerkracht krijgt een kaartje mee en deze kan overhandigd worden aan de betreffende leerling. Met dit kaartje kan hij/zij op een later tijdstip alsnog het Sinterklaashuis bezoeken.​

Reserveringsformulier